3 Voordelen die de Cito oefenen oplevert

Er is medio januari-februari altijd veel te doen geweest om de Cito-toets. Hoewel die toets sinds 2015 in april wordt afgenomen, barst de discussie over wel of niet oefenen altijd na de kerstvakantie los. Echter, er zijn zeker voordelen aan het oefenen van de Cito-toets te noemen. Drie voordelen zeker. Ik bespreek ze in dit artikel, maar geef eerst een korte (onafhankelijke) inleiding in de discussie.

 

Eeuwige Cito-discussie

Wel of niet oefenen voor de Cito-toets. Het blijft een discussiepunt dat ongeveer net zoveel voorstanders als tegenstanders kent. Wel oefenen vergroot de kans op een hogere score, maar daarmee ook een vertekenend beeld. Die conclusie kan uit alle stof die voorhanden is worden getrokken.

Maar helemaal waar is dat niet. Er zijn voorstanders van oefenen die menen dat je voor elke toets zou moeten oefenen en dus ook voor de Cito-toets. “Je oefent ook je examens. De Cito-toets is een examen, al zal men dat ontkennen. Waarom zouden kinderen zich daar niet op voorbereiden?”

Tegenstanders vinden dat de Cito-toets een meetmoment is dat afgaat op alles wat een kind heeft onthouden van het onderwijs dat hem of haar de afgelopen zes, zeven jaar geboden is. “Oefenen is valsspelen. Je verstoort het meetmoment en verstoort ook je eigen schooladvies.”

Dat laatste woord – “schooladvies” – is waar het bij veel ouders omgaat als we het hebben over de Cito-toets. Want het schooladvies staat sinds kort los van de Cito-toets, maar kan wel met terugwerkende kracht worden aangepast.

Cito

Schooladvies

Scholen geven een advies voor het voortgezet onderwijs. Of een leerling vmbo, havo of vwo gaat doen hangt dus af van de basisschool. Aangezien het advies al in maart gegeven moet zijn en kinderen pas in april de Cito-toets maken, lijkt de Cito-toets weinig uit te maken voor dit advies. Maar een belangrijke regel is dat als de Cito-score hoger uitvalt dan het schooladvies, het advies heroverwogen mag worden.

Met andere woorden: een vmbo-advies kan na een hogere score op de Cito-toets alsnog een havo-advies worden.

Saillant detail: andersom geldt dit niet en een lage score zal van een havo-advies nimmer een vmbo-advies kunnen maken.

Maar dat terzijde.

 

3 Voordelen aan de Cito-toets oefenen

Even los van de hele Cito-discussie, waarin Cito-score en schooladvies centraal staan, is het nu tijd om bij het kind stil te gaan staan. Want een 12-jarige moet straks toch die Cito-toets maken. En voor die 12-jarige zijn er zeker wel drie voordelen aan het oefenen van de Cito-toets. En die hebben niks te maken met de Cito-score of het schooladvies, maar met het welbevinden van het kind (want dat is ook best belangrijk…).

Hier komen de drie voordelen.

 

 1. De Cito oefenen haalt oude informatie op

Enig idee wat kinderen allemaal leren vandaag de dag op de basisschool? Heel veel. Veel meer dan een gewoon mens kan onthouden en daarom is het goed om al die informatie nog eens door te lopen. Door de Cito te oefenen haalt een kind oude informatie op en wordt oude kennis gereactiveerd. Dat is niet valsspelen, maar gewoon even alle gesprokkelde kennis nalopen en afstoffen.

 

 1. De Cito oefenen levert zelfvertrouwen op

Weinig mensen vragen het aan de kinderen zelf, maar waarom willen zij zelf de Cito-toets oefenen? Om zich voor te bereiden. Met andere woorden: met zelfvertrouwen de toets kunnen maken. Voor kinderen is niets zo vervelend als niet weten waar je aan toe bent, niet weten wat er komen gaat. Door de Cito-toets te oefenen weten ze wat het inhoudt en worden ze tijdens de toets niet verrast.

 

 1. De Cito oefenen traint het leren leren

Niets is zo belangrijk op het voortgezet onderwijs als weten hoe te leren. “Leren leren” is niet voor niets een term die in het onderwijs steeds vaker opduikt. Kinderen leren hoe ze een toets naar hun hand kunnen zetten, welke informatie ze wel moeten gebruiken en welke niet.

Op die manier ontwikkelen ze een vaardigheid en levert het oefenen van de Cito Eindtoets meer op dan alleen het herhalen van vaardigheden. Het levert ze een skill op die ze de komende jaren heel hard kunnen gebruiken.

 

Let op het kind

De discussie zal nog lang gevoerd worden, maar ik ben eruit. De Cito-toets oefenen levert wel degelijk voordelen op. Voor het kind. Zijn vaardigheden en zelfvertrouwen worden ermee vergroot. Direct en indirect.

En daar gaat het om. Niet om een hoger schooladvies, niet om de wens van ouders en niet om een hoge Cito-score. Het gaat om het belang van het kind. Laten we dat vooral niet vergeten.

Het systeem van Parnassys

In het basisonderwijs wordt door steeds meer scholen gebruik gemaakt van het onderwijsvolgsysteem Parnassys. Wat houdt Parnassys nu precies in, wat kun je ermee en hoe werkt het? In dit artikel ga ik daar dieper op in.

 

Leerlingvolgsysteem

Parnassys is een leerlingvolgsysteem. Het houdt gegevens van leerlingen bij, maar kan die gegevens klassikaal of in geclusterde groepen weergeven. De volgende informatie over kinderen is in Parnassys terug te vinden:

 • Administratieve basisgegevens (Naam, leeftijd, adres, ouders, nationaliteit, telefoonnummer);
 • Toetsresultaten per vakgebied (vaak op basis van Cito-toetsen);
 • Extra aandacht (handelingsplannen, groep of individueel);
 • Sociaal-emotioneel (veel scholen gebruiken een snelkoppeling met sociaal-emotionele methodes zoals ZIEN).

Deze basisgegevens maken het voor de leerkracht mogelijk om met een paar muisklikken extra aandacht te verwezenlijken, absenties door te geven, notities van oudergesprekken toe te voegen enzovoorts.

Parnassys vervangt daarmee de ouderwetse klassenmap, waarin alles netjes werd bijgehouden en schept overzicht in de chaos die op menig school ontstond door het gebruik van eigen systemen. Dat werd vaak een wirwar aan mappen en documenten, die niemand nog terug kon vinden.

Parnassys

Toetsgegevens

Parnassys heeft een goede koppeling met aanbieders van toetsen. Zo worden scores van Cito-toetsen in het systeem ingevuld en worden deze direct omgezet naar een actuele score. Die score wordt op de juiste plekken ingevuld en de leerkracht kan heel eenvoudig een plan samenstellen om kinderen die uitvallen (naar boven of naar beneden) extra te ondersteunen.

 

Oudergesprekken

Waar Parnassys ook heel plezierig in is, is in het aanmaken van oudergesprekken. Met een paar drukken op de knop kunnen ouders worden uitgenodigd voor dergelijke gesprekken en kunnen zij zichzelf intekenen.

Op die manier heb je als leerkracht geen gepuzzel met tijden meer en wordt de verantwoordelijkheid voor het intekenen voor een oudergesprek bij de ouders zelf neergelegd.

Van de betreffende oudergesprekken is vervolgens een korte notitie te maken, die chronologisch terug te lezen zijn. Je hoeft dus nooit meer iets te missen.

 

Gebruikerservaringen

De gebruikerservaringen van Parnassys zijn steeds positiever. In het begin hoorde ik veel weerstand tegen het “nieuwe” systeem. Want “waarom moet alles nu met de computer?” Het zijn vooral de jongere leerkrachten die winsten zien in tijd en planning en organisatie. Oudere leerkrachten hebben nog wel veel moeite om Parnassys bij te blijven. “Dan heb ik het allemaal uitgedacht en opgeschreven, en dan ineens is het weer helemaal anders.”

Ook zijn er leerkrachten die het lastig vinden om het systeem te vertrouwen. “Ik ben toch altijd bang dat iets verdwijnt en ik het dan niet meer terugvind. Daarom bewaar ik het ook nog op mijn harde schijf.”

Al met al zijn de ervaringen vooral positief. Kort gezegd levert Parnassys volgens de leerkrachten de volgende voordelen op:

 • Je kunt sneller bij documenten en deze snel aanpassen;
 • Het is niet zo’n papierwinkel meer;
 • Parnassys maakt het uitwisselen van gegevens met collega’s (en andere scholen!) een stuk minder complex;
 • Je kunt mooie overzichten genereren waarin je in één oogopslag heel veel informatie kunt terugvinden.

Het Parnassys-systeem blijft zich ontwikkelen en zal in de loop der tijd nog vaker in het onderwijs te vinden zijn.

 

Werken met Parnassys (filmpje)

Hieronder volgt een filmpje waarmee u gelijk een impressie krijgt van Parnassys.

Older posts →