3 Voordelen die de Cito oefenen oplevert

Er is medio januari-februari altijd veel te doen geweest om de Cito-toets. Hoewel die toets sinds 2015 in april wordt afgenomen, barst de discussie over wel of niet oefenen altijd na de kerstvakantie los. Echter, er zijn zeker voordelen aan het oefenen van de Cito-toets te noemen. Drie voordelen zeker. Ik bespreek ze in dit artikel, maar geef eerst een korte (onafhankelijke) inleiding in de discussie.

 

Eeuwige Cito-discussie

Wel of niet oefenen voor de Cito-toets. Het blijft een discussiepunt dat ongeveer net zoveel voorstanders als tegenstanders kent. Wel oefenen vergroot de kans op een hogere score, maar daarmee ook een vertekenend beeld. Die conclusie kan uit alle stof die voorhanden is worden getrokken.

Maar helemaal waar is dat niet. Er zijn voorstanders van oefenen die menen dat je voor elke toets zou moeten oefenen en dus ook voor de Cito-toets. “Je oefent ook je examens. De Cito-toets is een examen, al zal men dat ontkennen. Waarom zouden kinderen zich daar niet op voorbereiden?”

Tegenstanders vinden dat de Cito-toets een meetmoment is dat afgaat op alles wat een kind heeft onthouden van het onderwijs dat hem of haar de afgelopen zes, zeven jaar geboden is. “Oefenen is valsspelen. Je verstoort het meetmoment en verstoort ook je eigen schooladvies.”

Dat laatste woord – “schooladvies” – is waar het bij veel ouders omgaat als we het hebben over de Cito-toets. Want het schooladvies staat sinds kort los van de Cito-toets, maar kan wel met terugwerkende kracht worden aangepast.

Cito

Schooladvies

Scholen geven een advies voor het voortgezet onderwijs. Of een leerling vmbo, havo of vwo gaat doen hangt dus af van de basisschool. Aangezien het advies al in maart gegeven moet zijn en kinderen pas in april de Cito-toets maken, lijkt de Cito-toets weinig uit te maken voor dit advies. Maar een belangrijke regel is dat als de Cito-score hoger uitvalt dan het schooladvies, het advies heroverwogen mag worden.

Met andere woorden: een vmbo-advies kan na een hogere score op de Cito-toets alsnog een havo-advies worden.

Saillant detail: andersom geldt dit niet en een lage score zal van een havo-advies nimmer een vmbo-advies kunnen maken.

Maar dat terzijde.

 

3 Voordelen aan de Cito-toets oefenen

Even los van de hele Cito-discussie, waarin Cito-score en schooladvies centraal staan, is het nu tijd om bij het kind stil te gaan staan. Want een 12-jarige moet straks toch die Cito-toets maken. En voor die 12-jarige zijn er zeker wel drie voordelen aan het oefenen van de Cito-toets. En die hebben niks te maken met de Cito-score of het schooladvies, maar met het welbevinden van het kind (want dat is ook best belangrijk…).

Hier komen de drie voordelen.

 

  1. De Cito oefenen haalt oude informatie op

Enig idee wat kinderen allemaal leren vandaag de dag op de basisschool? Heel veel. Veel meer dan een gewoon mens kan onthouden en daarom is het goed om al die informatie nog eens door te lopen. Door de Cito te oefenen haalt een kind oude informatie op en wordt oude kennis gereactiveerd. Dat is niet valsspelen, maar gewoon even alle gesprokkelde kennis nalopen en afstoffen.

 

  1. De Cito oefenen levert zelfvertrouwen op

Weinig mensen vragen het aan de kinderen zelf, maar waarom willen zij zelf de Cito-toets oefenen? Om zich voor te bereiden. Met andere woorden: met zelfvertrouwen de toets kunnen maken. Voor kinderen is niets zo vervelend als niet weten waar je aan toe bent, niet weten wat er komen gaat. Door de Cito-toets te oefenen weten ze wat het inhoudt en worden ze tijdens de toets niet verrast.

 

  1. De Cito oefenen traint het leren leren

Niets is zo belangrijk op het voortgezet onderwijs als weten hoe te leren. “Leren leren” is niet voor niets een term die in het onderwijs steeds vaker opduikt. Kinderen leren hoe ze een toets naar hun hand kunnen zetten, welke informatie ze wel moeten gebruiken en welke niet.

Op die manier ontwikkelen ze een vaardigheid en levert het oefenen van de Cito Eindtoets meer op dan alleen het herhalen van vaardigheden. Het levert ze een skill op die ze de komende jaren heel hard kunnen gebruiken.

 

Let op het kind

De discussie zal nog lang gevoerd worden, maar ik ben eruit. De Cito-toets oefenen levert wel degelijk voordelen op. Voor het kind. Zijn vaardigheden en zelfvertrouwen worden ermee vergroot. Direct en indirect.

En daar gaat het om. Niet om een hoger schooladvies, niet om de wens van ouders en niet om een hoge Cito-score. Het gaat om het belang van het kind. Laten we dat vooral niet vergeten.

You Might Also Like