Het systeem van Parnassys

In het basisonderwijs wordt door steeds meer scholen gebruik gemaakt van het onderwijsvolgsysteem Parnassys. Wat houdt Parnassys nu precies in, wat kun je ermee en hoe werkt het? In dit artikel ga ik daar dieper op in.

 

Leerlingvolgsysteem

Parnassys is een leerlingvolgsysteem. Het houdt gegevens van leerlingen bij, maar kan die gegevens klassikaal of in geclusterde groepen weergeven. De volgende informatie over kinderen is in Parnassys terug te vinden:

  • Administratieve basisgegevens (Naam, leeftijd, adres, ouders, nationaliteit, telefoonnummer);
  • Toetsresultaten per vakgebied (vaak op basis van Cito-toetsen);
  • Extra aandacht (handelingsplannen, groep of individueel);
  • Sociaal-emotioneel (veel scholen gebruiken een snelkoppeling met sociaal-emotionele methodes zoals ZIEN).

Deze basisgegevens maken het voor de leerkracht mogelijk om met een paar muisklikken extra aandacht te verwezenlijken, absenties door te geven, notities van oudergesprekken toe te voegen enzovoorts.

Parnassys vervangt daarmee de ouderwetse klassenmap, waarin alles netjes werd bijgehouden en schept overzicht in de chaos die op menig school ontstond door het gebruik van eigen systemen. Dat werd vaak een wirwar aan mappen en documenten, die niemand nog terug kon vinden.

Parnassys

Toetsgegevens

Parnassys heeft een goede koppeling met aanbieders van toetsen. Zo worden scores van Cito-toetsen in het systeem ingevuld en worden deze direct omgezet naar een actuele score. Die score wordt op de juiste plekken ingevuld en de leerkracht kan heel eenvoudig een plan samenstellen om kinderen die uitvallen (naar boven of naar beneden) extra te ondersteunen.

 

Oudergesprekken

Waar Parnassys ook heel plezierig in is, is in het aanmaken van oudergesprekken. Met een paar drukken op de knop kunnen ouders worden uitgenodigd voor dergelijke gesprekken en kunnen zij zichzelf intekenen.

Op die manier heb je als leerkracht geen gepuzzel met tijden meer en wordt de verantwoordelijkheid voor het intekenen voor een oudergesprek bij de ouders zelf neergelegd.

Van de betreffende oudergesprekken is vervolgens een korte notitie te maken, die chronologisch terug te lezen zijn. Je hoeft dus nooit meer iets te missen.

 

Gebruikerservaringen

De gebruikerservaringen van Parnassys zijn steeds positiever. In het begin hoorde ik veel weerstand tegen het “nieuwe” systeem. Want “waarom moet alles nu met de computer?” Het zijn vooral de jongere leerkrachten die winsten zien in tijd en planning en organisatie. Oudere leerkrachten hebben nog wel veel moeite om Parnassys bij te blijven. “Dan heb ik het allemaal uitgedacht en opgeschreven, en dan ineens is het weer helemaal anders.”

Ook zijn er leerkrachten die het lastig vinden om het systeem te vertrouwen. “Ik ben toch altijd bang dat iets verdwijnt en ik het dan niet meer terugvind. Daarom bewaar ik het ook nog op mijn harde schijf.”

Al met al zijn de ervaringen vooral positief. Kort gezegd levert Parnassys volgens de leerkrachten de volgende voordelen op:

  • Je kunt sneller bij documenten en deze snel aanpassen;
  • Het is niet zo’n papierwinkel meer;
  • Parnassys maakt het uitwisselen van gegevens met collega’s (en andere scholen!) een stuk minder complex;
  • Je kunt mooie overzichten genereren waarin je in één oogopslag heel veel informatie kunt terugvinden.

Het Parnassys-systeem blijft zich ontwikkelen en zal in de loop der tijd nog vaker in het onderwijs te vinden zijn.

 

Werken met Parnassys (filmpje)

Hieronder volgt een filmpje waarmee u gelijk een impressie krijgt van Parnassys.