Cito-toetsen in de basisschool

Het gaat in het basisonderwijs lang niet alleen om de Cito-toets in groep 8. Dat is slechts één van de vele toetsen die kinderen op de basisschool maken in het kader van Cito. Cito is veel groter dan dat. Het is een complete lijn aan toetsen, die gezamenlijk een LVS (leerling volg systeem) vormen. Een LVS stelt leerkrachten en scholen in staat om de ontwikkeling van kinderen optimaal te volgen en zorg op maat te bieden.

Om te bekijken hoe goed kinderen het op school doen, houdt de school Cito-toetsen bij. De scores van die toetsen worden belicht en geanalyseerd om te kijken waar nog extra hulp in gegeven kan worden.

Cito in het basisonderwijs

Cito-toetsen in groep 8

De Cito-toets in groep 8, die sinds dit jaar verplicht is, is slechts de kers op de taart. Het dient als een bevestiging van alle toetsen die in de jaren daarvoor zijn afgenomen. Dan tellen voornamelijk de Cito-toetsen in groep 6, 7 en 8 mee.

Op basis van de Medio en Eindtoetsen kan een school beslissen naar welk niveau voortgezet onderwijs een leerling gaat. Scoort een leerling overwegend V-scores op de Cito-toets? Dan is het vmbo-bbl de beste keuze. IV-scores staan voor vmbo-kbl, III-scores voor de gemengde leerweg of het vmbo-tl (wat voorheen MAVO was), II-scores neigen naar havo en I-scores naar het vwo (gymnasium of atheneum).

De Eindtoets is daar een bevestiging op.

 

Cito-toetsen in groep 1 en 2

Het begint tegenwoordig al in groep 1. Voor rekenen en taal krijgen kinderen daar Cito-toetsen. Ze moeten ruimtelijke begrippen kunnen aangeven, woorden moeten aanwijzen enzovoorts. Hierover is enige discussie geweest. Maar desondanks is het voor veel ouders en kinderen fijn om te weten waar ze aan toe zijn. Een Cito-toets in groep 1 en 2 kan ervoor zorgen dat een kind op tijd gesignaleerd wordt. Dan is extra kleuteren vaak een oplossing. Bepaalde basisvaardigheden dienen onder de knie te zijn voor een kind naar groep 3 gaat en definitief leert lezen en schrijven.

 

Cito-toetsen in groep 3 t/m 7

In de jaren die volgen worden twee keer per jaar Cito-toetsen afgenomen op het gebied van lezen, taal en rekenen. Kinderen maken die toetsen in de klas en de cijfers ervan worden ingevoerd in het LVS. Zo kunnen leerkrachten handelingsplannen samenstellen die dan weer helpen om kinderen naar een hoger level te tillen. Dat is wel fijn, want zo weet je zeker dat een kind niet over het hoofd wordt gezien.

De Entreetoets in groep 7, wordt soms ook in groep 6 afgenomen, kan dienen als tussentoets voor de Cito-toets. In de Entreetoets komen alle vakken nog eens goed aan bod. Van rekenen, taal, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en stellen zijn toetsen opgenomen in de Entreetoets. De score kan worden gebruikt voor het baseren van een voorlopig advies, mits deze overeenkomt met de toetsen in het LVS.

 

Cito-toetsen en methodetoetsen

Voor veel ouders is het lang niet altijd duidelijk dat er een groot verschil zit tussen de Cito-toetsen en de methodetoetsen. Cito-toetsen zijn gebaseerd op leerpunten en kerndoelen, terwijl methodetoetsen vaardigheden en strategieën toetsen die even daarvoor zijn aangeleerd. Methodetoetsen tellen vaak niet mee in het advies, om die reden dat ze niet bedoeld zijn om intelligentie te meten. Ze meten de stof van de weken ervoor. Zo kan het dat kinderen die hoog scoren op methodetoetsen toch uitvallen op Cito’s en daardoor een lager advies krijgen.

 

You Might Also Like