Het leerlingvolgsysteem van Cito

Het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (kortweg Cito) is verantwoordelijk voor tal van toetsen in het primair en voortgezet onderwijs. Maar Cito is niet alleen maar de eigenaar van de Cito-toetsen. Er is veel meer…

De meeste basisscholen in Nederland hanteren het leerlingvolgsysteem van Cito. Dat systeem stelt leerkrachten in staat om de prestaties van leerlingen bij te houden. Vaardigheidsgroei kan zo gemeten worden. Aan de hand daarvan bepaalt de leerkracht of uit een leerling alles gehaald wordt wat erin zit.

Cito leerlingvolgsysteem

Het leerlingvolgsysteem

Er zijn meerdere leerlingvolgsystemen te verkrijgen, maar het LVS van Cito is toch wel het meest bekende en gebruikte systeem. Het idee is dat toetsen worden ingevoerd. Door de fouten te analyseren komt er per leerling een mooi overzicht uit. Zo is al snel te zien wat de capaciteiten van een individuele leerling zijn en wat de school zou kunnen doen om de leerling naar een hoger level te tillen.

Het leerlingvolgsysteem baseert zich niet op de methodetoetsen, maar op eigen toetsen. Dit zijn de toetsen van Cito. Cito-toetsen, dus.

 

Cito-toetsen door de school heen

Er zijn meerdere Cito-toetsen en het is lang niet alleen de Cito Eindtoets van groep 8. Die is natuurlijk wel het meest bekend. Maar door hun hele carrière heen maken kinderen Cito-toetsen. Tweemaal per jaar vindt er een toets plaats op het gebied van de volgende vakken:

  • Leesonderwijs (DMT-toetsen, technisch lezen)
  • Taal (begrijpend lezen, woordenschat)
  • Studievaardigheden
  • Rekenen

De toetsen vinden om het halfjaar plaats. De eerste toetsen worden in medio afgenomen, dat wil zeggen: november en december, januari. De tweede toetsen worden in eind afgenomen, wat betekent in mei, juni. Behalve begrijpend lezen zijn er jaarlijks twee toetsen. Zo is makkelijk te meten wat de leerlingen tussen november en mei hebben geleerd.

 

Vaardigheidsscore

Hoewel het LVS een systeem hanteert van Romeinse cijfers I t/m V en die ook te zien zijn in uitstroomprofielen voor het voortgezet onderwijs, is vooral de vaardigheidsscore van belang. Die geeft namelijk weer hoe goed een leerling gegroeid is binnen een bepaald vak. Een vaardigheidsgroei van 10 kan heel hoog zijn, maar ook heel laag. Het is puur afhankelijk van welke toets en in welk niveau een kind zit.

Voor leerkrachten biedt het weten van de vaardigheidsgroei volop kansen. Zij kunnen hun handelen erop aanpassen en zorgen dat er meer uit een leerling wordt gehaald.

 

Bekijk het LVS

Veel ouders weten niet dat het LVS de drijvende factor is achter schooladviezen naar het voortgezet onderwijs. Bekijk daarom het LVS op tijd. Leerkrachten dienen hier inzage in te geven. De meeste scholen geven de scores van de Cito-toetsen ook mee naar huis of zetten ze op het rapport.

← Newer posts